Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso Duitsland

Wij van Bierens Incasso Advocaten zijn niet alleen gevestigd in Nederland maar hebben ook een kantoor in Duitsland (Dusseldorf). Vanuit deze vestiging regelen we uw zaken met betrekking tot incasso in Duitsland. Wat kunnen we voor u betekenen?

Als u last heeft van wanbetalers kunt u de volgende stappen ondernemen:
  • Aanmaning versturen: Op het moment dat een klant in Duitsland niet betaalt, is het aan te raden een aanmaning te sturen. Zorg daarbij altijd voor een betalingstermijn op de aanmaning.

  • Vordering overdragen: Reageert uw klant niet, dan kunt u uw openstaande vordering overdragen aan Bierens Incasso Duitsland. Met een Duitse sectie in Veghel en een eigen kantoor in Düsseldorf weet Bierens ook uw vorderingen in Duitsland daadkrachtig te incasseren.

  • Buitengerechtelijke incasso: Bierens Incasso Advocaten zal na overdracht van uw vordering uw debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Als de debiteur niet betaalt binnen de gestelde termijn, wordt in overleg met u een procedure gestart.

Procedures: In Duitsland bestaan er twee mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen. Dit kan via een uitvoerige bodemprocedure of via een snelle Mahnprocedure. Een Mahnprocedure is een in Duitsland gebruikelijke versnelde procedure voor onbetwiste vorderingen. Door middel van deze procedure kan men op een relatief korte termijn een executoriale titel tegen debiteur verkrijgen. Wanneer de vordering reeds buitengerechtelijk betwist is, dient de bodemprocedure gestart te worden. Aangezien het gehele dossier al vanaf het begin door ons kantoor behandeld is, zal ons advies over de te voeren procedure snel kunnen worden opgesteld, mede op basis van alle gegevens die al zijn verzameld tijdens de buitengerechtelijke fase.

Advies over incasso in Duitsland
Wilt u meer weten over incasso in Duitsland? Lees dan verder op onze Incasso Duitsland pagina, of neem contact op met onze Duitse sectie via tel. +31 (0)413 38 09 80. Ook kunt u een een e-mail sturen naar international@bierensgroup.com.

Meer over incasso Duitsland >>